1. Izdajatelj in lastnik osebne, enkratne in posebne kode Gotrek kluba je podjetje Gotrek, gorništvo in spletna prodaja, Dean Strosar s.p., Grčna 19, 5000 Nova Gorica.
  2. Osebna koda, je koda, ki vsem članom kluba v spletni trgovini Gotrek, Dean Strosar s.p., omogoča nakup vseh artiklov z 10 % popustom.
  3. Enkratne koda, je koda, ki vsem polnoletnim članom kluba, ki kupijo blago v spletni trgovini Gotrek, Dean Strosar s.p., omogoča enkraten oseben popust v višini 10% za vsa gorska vodenja in izobraževanja, ki jih izvaja podjetje Gotrek, dean Strosar s.p. Ta popust ne velja za alpinistične odprave.
  4. Posebna enkratne koda, je koda, ki vsem polnoletnim članom kluba, ki so bili na turi ali izobraževanju pod vodstvom podjetja Gotrek, Dean Strosar s.p., omogoča enkraten popust v višini 15 % na izdelek v splet trgovini podjetja Gotrek, Dean Strosar s.p.
  5. Član Gotrek kluba lahko postane vsaka oseba, ki dopolni 16 let in opravi registracijo na spletni strani ali spletni trgovini podjetja Gotrek Dean Strosar s.p. Vsak član ob registraciji potrdi, da se strinja z pravilnikom članstva Gotrek kluba. V klub se ne morejo včlaniti pravne osebe. Posamezna fizična oseba lahko ima samo eno osebno kodo. Enkratna in posebna enkratna koda veljajo samo za enkraten popust.
  6. Za pridobitev in uporabo osebne, enkratne in posebne kod veljajo splošni pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani www.gotrek.si Pridružujemo si pravico do spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki so objavljeni na spletni strani www.gotrek.si
  7. Kupec s svojo izpolnitvijo vloge za članstvo in registracijo na spletni strani www.gotrek.si dovoli, da lahko izdajatelj posebnih kod preveri vse podatke, navedene v vlogi in registraciji in jih elektronsko obdela. Podjetje Gotrek Dean Strosar s.p. ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov. Kod upravljalec osebnih podatkov bo vse osebne podatke v vlogi, sam ali v sodelovanju s pogodbenim obdelovancem osebnih podatkov, obdeloval skladno z zahtevanimi vsakokratno veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Član Gotrek kluba lahko kadarkoli pisno zahteva, da upravljalec osebnih podatkov preneha uporabljati njegove osebne podatke za neposredno trženje. Član, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se lahko kadarkoli pisno odjavi od vseh oblik obveščanja.
  8. Članstvo v Gotrek klubu velja do pisnega preklica izdajatelja ali člana.
  9. Gotre Dean Strosar s.p. ni odgovoren za morebitne zlorabe članstva in kod.
  10. Morebitne spore med člani in podjetjem Gotrek, Dean Strosar s.p. rešuje pristojno sodišče v Novi Gorici.